Logo Magica

Talismany

Už zítra naplň svůj sen!

Talisman je jedním z nejmocnějších "nástrojů" k magické SEBEOBRANĚ. Slovo Talisman je odvozeno s řeckého slova "telesma", které znamená rituál, jenž se odvozuje od slovo Telos neboli výsledek. Talisman je předmět, který se rituálně připravuje či upravuje, aby se dosáhl určitý výsledek. Rituál má nabít talisman silami a vlastnostmi, jenž vedou k našim cílům. Talisman energie přitahuje (přitahuje příznivé planetární vlivy), amulet odpuzuje.

Použití talismanů

Rozdíl mezi talismanem a amuletem je v tom, že amulety nosíme kvůli ochraně, zatím co talismany jsou vyrobeny a magicky nabíjeny k určitému účelu. K tomu, aby fungovaly se nemusí nosit na holém těle. Hlavní funkcí talismanu je promítat vaší vůli do pohyblivého uspořádání vesmíru. Rituály pozitivní magie vám pomohou dosáhnout koncentrace vyladěním se na energie, s nimiž si přejete pracovat. Talisman je tedy uměle vyrobený předmět vybavený magickými schopnostmi, zvlášť odvracet zlo, od jeho majitele, a naopak mu přinášet dobro, štěstí, peníze... Talisman Ti něco přináší (štěstí, přivolává lásku, zdraví - když už jsi nemocný. Je potřeba si tedy říct co by měl předmět dělat.

Tradiční talismany

Tradičně jsou ochranné formule vepsány na plochý kov, kamennou či dřevěnou destičku nebo pergamen.  Nejčastěji prsteny ve tvaru Urobora (hada stočeného do kruhu a držícího v tlamě svůj ocas) nebo prsteny z planetárních kovů a vyzdobené znaky astrologických signatur svého nositele.  Na prsteny se vyrývají symbolické obrazce  Na prsteny  Saturnovy - had obtočený kolem kamene.  Martovy  - orel s pěticípou hvězdou v zobáku.  Jupiterovy - had hryzající jílec meče.  Měsíční - koule rozdělená dvěma srpky.  Venušiny - symbolický falos.  Merkurovy - Hermova hůl obtočená hady. Sluneční - had korunovaný lví hlavou.  Dalšími oblíbenými talismany jsou  Gemmy, nebo jejich zvláštní formy - kameje atd. Existuje tolik způsobů, jak talisman vyrobit, kolik je na světě různých magických tradic.

Typy talismanů

1. ASTROLOGICKÝ, kdy se vypisují symboly planet anebo znamení zvěrokruhu.
2. MAGICKÝ, pečetě (magické symboly), okultní slova anebo jména andělů.
3. SMÍŠENÝ, kdy se využívají prostředky jak astrologických, tak i magických talismanů.
4. PLANETÁRNÍ PEČETĚ
5. HEBREJSKÝ, kdy se vpisují Hebrejská jména a písmena
Dnes často kombinují talismany různých typů, i když ne všechny.

Výroba talismanů

Talisman může být z jakéhokoliv materiálu - kamene, papíru, pergamenového papíru, olova, stříbra, zlata, mědi, tradičně jsou některé látky vhodnější než druhé a jejich používání nasytí talisman ještě větším množstvím síly. Rtuť působí potíže, protože je to tekutý kov. Buď ji nalijete do malé skleničky a nebo jde nahradit jiným kovem a to buď zlatem anebo stříbrem. Pergamenovým papírem jde nahradit jakýkoliv kov, pokud není dostupný. Nejběžnější formou talismanu je kovová destička, která se nosí na řetízku.

Nabíjení talismanů

Pro talismanu je nejvhodnější využít síly a energie slunce a měsíce. Je to jednoduché. Svůj talisman vystavíte na několik hodin slunečnímu nebo měsíčnímu světlu a energii. U měsíčního světla se doporučuje využít zejména noc, kdy je úplněk. U slunečního světla, je to vhodné kdykoliv.  Dalším způsobem je například u studánky nebo v blízkosti silného a zdravého stromu vystavit měsíčním či slunečním paprskům. Také lze položit talisman na kámen či skálu. Všechny tyto přírodní energetické zdroje mají velikou sílu, která bude přenesena na váš magický předmět. Pro nabíjení talismanu můžete využít síly Země,  na několik dní zahrabete talisman do země. Síla a energie země se automaticky přenese na váš magický předmět. Tímto postupem ho také navíc současně očistíte od nežádoucích vlivů.  Dalším způsobem je  nabíjení za pomocí sexuální magie nebo nabíjení za pomocí magických  manter, tantrickými rituály apod.

Talisman na ochranu zdraví: když čekáte hektické období noste sebou trochu pelyňku.