Logo Magica

Bohyně

Trojitá bohyně plodnosti (zrození, lásky a smrti).

Tvořivá inteligence, projevující se skrze vesmír, která podporuje a řídí vzájemnou závislost a součinnost všech bytostí, jde tedy o božskou (tvořivou, hybnou sílu vzájemné souvislosti, důslednosti, velkorysosti, obětování, jednoty, celistvosti, spolupráce a příbuzenství, jež stojí v protikladu k individuální existenci.

Vše vyživující inteligence PANNY, která dává přírodě růst a naplňuje obecné rysy lidské přirozenosti, k nimž patří např.  základní potřeby (potřeba milovat, patřit, starat se, přijímat).

Bohyně, která se projevuje jako mnohostranné a proměnlivé božstvo.

Tajuplná žena, která se zjevuje postupně a někdy vůbec ne. Zvána také jako Persefona, Diana, Artemis, Isis …

Její chrámy se stavěli na úpatí hor. Symbolizuje ji proto nestálý měsíc, jehož fáze: dorůstající srpek, úplněk, a ubývající srpek odpovídají třem podobám Trojité bohyně: dívka, žena, stařena.

V nekonečném okamžiku před počátkem času povstala Bohyně z Chaosu a když oddělila Nebesa od Vod a tančila na nich, stvořila ve své extázi Vše, co existuje. Její pohyby vyvolaly vítr, tím se zrodil Prvotní vzduch Svět začal dýchat.

Z Bohyně vyzařuje všechna síla a krása přírodního světa. Síla a krása, kterou kněžky kultu Bohyně ztělesňují. V kulturách se kult Velké Matky uplatňuje ve formě Matriarchátu. (Matriarchát = společnost - základ a řízení společnosti spočívají v rukou ženy.) Studium ženského aspektu božství, které se často vrací k prehistorickým kultům plodnosti a vyzdvihuje důležitou roli ženy a ženských božstev ve všech světových kulturách. Vliv stále roste s novými objevy archeologů, které svědčí o matriarchálním uspořádání vyspělých kultur minulosti.

Modlitby rýmované, Papyrus Pařížský č. 574 z let 10 - 300 let po kr. Náboženství dávnověku, Čarodějnictví a předkřesťanský kult plodnosti - nejstarší náboženství Evropy.

Obraz Matky Bohyně byl vyryt do stěn paleolitických jeskyň a vytesán do kamene již 25.000 let př. Kr. Známé jako "Radostné náboženství".

Čarodějnictví přejímá své učení z přírody a čerpá inspiraci z pohybu slunce, měsíce a hvězd, z letu ptáků, z pomalého růstu stromů a střídání ročních dob.

Síly čarodějky

1. Noscere (lat.) - vědět
Získat vědomosti, jak rituální magii provozovat. Souvislost se vzduchem.

2. Auder (lat.) - odvážit se
Znamená praktikovat magii. Souvislost s vodou.

3. Velle (lat.) - chtít
Znamená dosáhnout manifestace. Souvislost s ohněm

4. Conticeo (lat.) - mlčet
Znamená nemluvit o tom, co právě děláme. Když se o magii hovoří, narušuje to tok energie. Mlčení zabraňuje lidem, kteří Vám nepřejí, aby na Vaše úsilí zaměřovali negativní energie (myšlenky). Souvislost se zemí.

5. Ire  (lat.) - jít nebo uvolnit
Bez komentáře :-) . Každý jistě ví, co tím myslím :-) Souvislost s duchem.