Logo Magica

4 povahy

Základy evropské lékařské astrologie, které jsou důležité pro tradici bylinného hermetismu jsou 4 druhy povah odpovídající 4 živlům:  cholerická - oheň,  flegmatická - voda,  sangvinická - vzduch, melancholická - země.

 Těmto povahám odpovídají 4 citové, mentální a fyzické typy. Málokdo je nositelem výhradně jednoho typu, většinou jsme kombinací 2-3 povah, z nichž jedna dominuje.

K charakterovým typům jsou dále přiřazeny základní funkce:

1. přitažlivost - síla, která umožňuje získat tělu vše potřebné, zejména potravu, vzduch, vodu...

2. trávení - separace a asimilace získaných složek

3. zadržování - proces ukládání a pročišťování

4. vylučování - odstranění nashromážděného odpadu z těla

 

Dále existují tyto čtyři oblasti: 

1. představivost - schopnost intuitivně rozpoznat budoucnost

2. cítění - navazuje na emoce

3. myšlení - představuje racionální analýzu

4. posuzování - schopnost vidět záležitosti z širšího pohledu

 

Ohňový typ - povaha cholerická

Cholerik odráží energii ohně: žena je energická, vznětlivá, intuitivní a vášnivá.  Tyto ženy jsou iniciativní, s velkou fantazií, rády se předvádějí. Běžný pozemský život jim připadá nudný. Často bývají zaměřeny na sebe a více než jiné typy mají sklony k mytologii, životním dramatům a bojovnosti.  Dělají vše k dosažení svých duchovních i fyziologických cílů. Díky své dravosti a nadšení mají tendenci být bezohlední k těm, kteří jsou opatrnější a přemýšlivější, přehlíží jejich pochybnosti a opovrhují jejich obavami. Ačkoliv si ženy cholerického typu uvědomují tyto vlastnosti, dostávají se ve společnosti často do konfliktů. Oheň choleriků lze snadno uhasit vodou či zemí. Vznětliví lidé by se měli naučit mírnit svoji ohromnou energii, být citlivější a odpovědnější ke svému okolí.

Vodní typ - povaha flegmatická

Voda je tekoucí, přizpůsobivá, mocná a hluboká.  Takové jsou i flegmatické ženy.  Vrcholem jejich života jsou emoce. Často se obklopují nejbližšími, rodinou nebo přáteli, pro svůj pocit bezpečí. Jsou citlivé a empatické k ostatním.  Také vnímavé, umí naslouchat ostatním.  Uplatňují se dobře v medicíně a pedagogice.  Snadno se u nich projevují obavy, nesmělost, váhavost a nedostatek odvahy k prosazení své osobnosti.  Sami někdy ztrácejí svoji identitu a nechávají se ovládat. Téměř vždy ustupují jiným lidem. Nerady argumentují a nerady vznášejí námitky. Lehce se dezorientují. Flegmatičky by se měly naučit více prosazovat své vlastní potřeby a zájmy. Jejich emocionalita a důraz na mezilidské vztahy nejsou v naší společnosti náležitě oceněny. Mají sklon být vynikajícími ošetřovatelkami a pečlivými matkami neboť dokáží potlačit své vlastní potřeby a  touhy na úkor těch, kteří potřebují jejich pomoc

Vzdušný typ - povaha sangvinická

Žena sangvinik si libuje v dorozumívání, dokáže výborně komunikovat s lidmi, má dobré komunikační schopnosti.  Sangviničky se k naší době hodí nejlépe, neboť kladou důraz na racionalitu, přizpůsobivost, rychlost a optimismus.  Tento vzdušný typ obvykle disponuje působivým seznamem přátelů ačkoli tato přátelství mohou z pohledu flegmatiků jevit poněkud povrchními. Jejich energie je téměř nevyčerpatelná, rychle se orientují a to nejen v prostoru a čase ale i mezi lidmi.  Mají sklon být odtažití a vždy se snaží být nad věcí, velmi se obávají projevit své city.  Vzdušné typy mají rády věci logické, předvídatelné a organizované. Dokáží mít i několik milenců najednou. Vyhledávají spíše ideální partnerství, než aby se pouštěly do citových vztahů.  Jsou kamarádské, upřímné, pozitivní, mají rády společnost.  Měl by se naučit vytvářet hlubší mezilidský vztah.

Zemní typ - povaha melancholická

Pesimismus je dominantním rysem melancholického typu. Taková žena uvažuje s pečlivostí, krok za krokem, aniž by však dokázala riskovat jako cholerik, anebo doufala v to nejlepší jako sangvinik. Zemní typ může hrát nejdůležitější role, jeho pesimismus mu usnadňuje krotit oheň a tišit vzduch. Snaží se ve všem najít nějaký systém a řád. Melancholičky rády píší články, vyjednávají a často vykonávají rutinní práce, na něž si ohňové a vzdušné kolegyně nedokáží soustředit. To však vede k jejich přehlížení, což těžce nesou. Mají dobrou paměť, kterou někdy zbytečně zaměstnávají tím, že rozebírají, kdo jim co špatného udělal. Mají sklon k sebetrýzni.  Bojí se, že by mohli vypadat směšně, hloupě nebo že by se mohly mýlit. Drží se proto v Saturnově kazajce uzavřeny, než aby udělaly nejistý krok. Mívají křehkou mysl. Disponují organizačními schopnostmi. Ideální je pro ně analytické psychoterapie, neboť poskytuje logickou stavbu děsivým emocím a napomáhá jejich pochopení.

Recepty od: babičky Aničky, babičky Marie, Ivy, Janičky P.