Logo Magica

Tis červený

Prvek: Voda

Latinský název: Taxus baccata L.

Signatura: Saturn

Polarita: Ženská

Božstva: Athéna, Banba, Deidre, Hekaté, Naoise, Saturnus

Tis je reliktem z geologického období z rozhraní triasu a jury z druhohor, z před asi 200 mil. let. Je velmi dlouhověký, dožívá se běžně 300 let, jsou známi jednici staří i více než deset století.
Ve středověku se z Tisového dřeva vyráběly slavné Velšské luky.
Irská pověst vypráví o nenaplněné lásce milenců, kterým rodiny nepřály manželské štěstí a raději je zabily, než by něco takového připustily. Aby se milenci nemohli setkat ani v posmrtném životě, probodli jejich těla nepřející příbuzní tisovými kůly. Jejich láska však překonala všechno. Kůly obrostly mladými větvičkami, vyrostly z nich krásné a vysoké stromy a ve větvích se pevně propletly. Tak skončili Noise a Deire ve věčném objetí.
Odedávna je považován za dřevinu regenerace. Když hlavní kmen zestárne, obraší zakrátko mladými zelenými výhonky. Proto byl vždy vysazovaný na hřbitovech a tradovalo se, že kořeny těchto hřbitovních tisů sahají až k ústům nebožtíků a napájejí je životem.

Svátek: Samhain

Harmonické vztahy: Totem - orel. Kámen - rubín, slabě kouřový křemen a diamant. Ogam - Ioho. Runa - wolfsangel, ear, yr, alhaz, eoh, hagal.

Popis: Nádherně hladké, zlaté dřevo s vlnitým žilkováním. Celý tis je jedovatý, včetně plodů, pokud neznáte jeden fígl: pokud jíš jen oplodí tisinek (červených plodů tisu), neotrávíš se – ale nesmíš spolknout ani rozkousnout semeno.

Lékařské použití:   Potíže trávicího systému a nervové poruchy. Některé látky v tisu léčí rakovinu, ale musí být lékařsky izolovány. Svévolnou léčbou se otrávíte! Z jedovatého alkaloidu taxan který tis obsahuje, se vyrábí látka paklitaxel, která se používá při chemoterapeutické léčbě zhoubných nádorů prsů, plic a gynekologických nádorů.

Emocionální použití:   Energie tisu je velmi vhodná pro osoby, které mají problémy se srdcem, jaterní problémy nebo dnu – revmatické potíže. Vyzařuje obrovské množství léčivé síly, a proto je také schopno vám pomoci s vaší imunitou. Nezapomeňte si dobře umýt ruce potom, co je přikládáte na kmen nebo se dotýkáte jeho větví. Je jedovatý !!

Magické a rituální použití:   Tato rostlina byla zasvěcena zimnímu slunovratu a božstvům smrti a znovuzrození. Je to posvátná rostlina druidů. Irové vyráběli z Tisu jílce k dýkám (rituálním nožům), pak misky a kalichy na víno. Tisové piliny se mohou přidávat do kadidla. Například je součástí planetárního kadidla Saturnu. Tisové dřevo nebo větve byly ponechávány na hrobech, jako připomínka duchu, který se vzdálil, že smrt je pouhá přestávka v životě před znovuzrozením. Barvivo.Kniha Světla  zpět na Byliny Saturnu